PDMark - Technologie

Technologii PDMark můžeme přirovnat k práci s CD diskem. Tak jak jsme zvyklí používat na ukládání /čtení dat CD disk, můžeme pomocí PDMark uložit data na papír o opět je z papíru načíst :

PDMark - Zápis

PDMark - Čtení

Unikátní vlastností technologie PDMark je jej schopnost spolehlivě načítat uložená data i navzdory tomu, že byl přes ně vytištěn text či grafika. Jinak řečeno digitální data je možné překrýt viditelným textem či obrázky. PDMark tak například umožňuje uložit na papír digitální soubor s textem současně s jeho viditelnou vytištěnou podobou.

Technické požadavky :
Technologie PDMark neklade žádné vysoké nároky na technické vybavení. Na její využití postačuje bežné kancelářské vybavení: