Paper Data Mark

Paper Data Mark - PDMark   je unikátní patentovaná technologie zápisu digitálních dat na papír. Technologie PDMark byla vyvinuta s cílem přenést možnosti a výhody práce s elektronickými dokumenty do světa papírových dokumentů. Schopnost ukládat digitální data přímo na papír vytváří přemostění mezi papírovým a elektronickým světem. Papír získává možnosti doposud vyhrazené jen pro elektronický svět. Díky PDMark je možné aplikovat digitální bezpečnostní a šifrovací algoritmy nebo použít elektronický podpis přímo na papír.

PDMark - Schéma

PDMark je technologie, která umožňuje zapisovat elektronické data v jejich binární podobě přímo na papír a to ve formě vrstvy kódových značek, které jsou tvořeny drobnými čárami různé tloušťky a různého sklonu. Na pozadí dokumentu vytvářejí jemně šedou plochu přičemž samotné značky jsou okem prakticky nerozeznatelné.

PDMark - Technologie
PDMark - Technologie

Technologii PDMark můžeme přirovnat k práci s CD diskem. Tak jak jsme zvyklí používat na ukládání /čtení dat CD disk, můžeme pomocí PDMark uložit data na papír o opět je z papíru načíst :

Více ››