Elektronický podpis

Elektronický podpis

V dnešní době již téměř neexistuje firma, která by nevyžívala informační bohatství Internetu, spolu se zasíláním zpráv pomocí elektronické pošty. Je již běžné zasílání i poměrně důvěrných informací, jako jsou zápisy z jednání nebo porad, komunikace s orgány veřejné správy i využívání elektronické pošty v obchodním styku – například zasílání objednávek mezi obchodními partnery. Je připravena i řada aplikací typu podání daňových přiznání, přehled o platbách pojistného zdravotním pojišťovnám, elektronické celní řízení apod.

Běžná zpráva, zasílaná prostřednictvím elektronické pošty, je však volně čitelná pro kohokoliv, kdo má zájem ji odchytit, v horším případě i upravit a odeslat adresátovi v jiném znění, či se dokonce za adresáta vydávat a zasílat zprávy jeho jménem.

Současný stav vývoje informačních a komunikačních technologií spolu s přijatou platnou legislativou však již nyní umožňuje i ve zcela otevřeném a nechráněném prostředí Internetu zasílání důvěrných informací spolu s jednoznačnou identifikací odesílatele prostředky běžné elektronické pošty.

Aby elektronická komunikace po nechráněných sítích byla opravdu bezpečná, musí zasílané datové zprávy splňovat následující požadavky:

Prostředkem k dosažení uvedených požadavků na bezpečnou komunikaci je zaručený elektronický podpis, který podle Zákona o elektronickém podpisu č. 227/2000 Sb. splňuje mimo jiné i následující požadavky:

Zaručený elektronický podpis, má tedy charakter a právní platnost ověřeného podpisu na papírovém dokumentu a je již využíván v mnoha provozovaných aplikacích z oblasti veřejné správy i komerčních institucí.

Cetrifikát

Technickou podmínkou pro využívání elektronického podpisu je kvalifikovaný certifikát, který splňuje podmínky Zákona o elektronickém podpisu a je vydáván akreditovanou certifikační autoritou. Certifikát je vlastně elektronickou obdobou průkazu totožnosti, obsahuje o majiteli obdobné údaje.Certifikát je vydáván prostřednictvím přepážek certifikační autority, kde oprávnění pracovníci provádí ověření totožnosti žadatele. Tímto způsobem je zajištěno svázání fyzické totožnosti žadatele s jeho totožností elektronickou.