Správa dokumentů

Produkty společnosti ARDACO a.s. zastupované v ČR společností e-signature s.r.o. byly vyvinuty s cílem překlenout bezpečnostní a technologické mezery v oblasti zabezpečení, ochrany a správy papírových dokumentů.

Paper Data Mark - PDMar  je unikátní, patentovaná Print/Reading technologie umožňující přenést výhody práce s elektronickými dokumenty do světa papírových dokumentů.

PDMark - Technologická pozice

Naše produkty jsou vyvíjeny, průběžně upravovány a zdokonalovány tak, aby vyhovovaly bezpečnostním a právním normám, které v současnosti platí ve většině zemí Evropské unie, Ameriky a Asie. Produkty jsou k dispozici ve více variantách a zohledňují individuální potřeby státních a soukromých organizací.

Paper Data Mark
Paper Data Mark

Paper Data Mark - PDMark   je unikátní patentovaná technologie zápisu digitálních dat na papír. Technologie PDMark byla vyvinuta s cílem přenést možnosti a výhody práce s elektronickými dokumenty do světa papírových dokumentů. Schopnost ukládat digitální data přímo na papír vytváří přemostění mezi papírovým a elektronickým světem. Papír získává možnosti doposud vyhrazené jen pro elektronický svět. Díky PDMark je možné aplikovat digitální bezpečno..

Více ››
Elektronický podpis
Elektronický podpis

V dnešní době již téměř neexistuje firma, která by nevyžívala informační bohatství Internetu, spolu se zasíláním zpráv pomocí elektronické pošty. Je již běžné zasílání i poměrně důvěrných informací, jako jsou zápisy z jednání nebo porad, komunikace s orgány veřejné správy i využívání elektronické pošty v obchodním styku – například zasílání objednávek mezi obchodními partnery. Je připravena i řada aplikací typu podání daňových přiznání, přehled o..

Více ››