TeamTalk - Jak to funguje

SILENTEL® TeamTalk™ systém se skládá z dvou hlavních částí :

Silentel TeamTalk aplikace - klientská aplikace na straně uživatele, která šifruje hlas a data přímo v mobilním telefonu nebo na počítači.

Silentel TeamTalk server - serverová aplikace určená pro distribuci šifrovaného hlasu a dat mezi uživateli. Aplikace je instalovaná na komunikačním serveru, umožňuje stanovit komunikační skupiny, pravidla a hierarchii komunikačních toků, řídí přihlašování a směruje komunikaci účastníků v systému. TeamTalk Sever nemá žádné šifrovací ani dešifrovací funkce. K dispozici od 10  licencí TeamTalk Cient.

Zabezpečený hlas a data se přenášejí prostřednictvím internetové sítě s využitím GPRS/EDGE nebo 3G/UMTS mobilních sítí nebo sítí poskytovatelů internetu. Uživatel aplikace Silentel TeamTalk se přihlásí pomocí unikátního jména a hesla na Silentel TeamTalk server bezpečným kanálem. Po připojení na server se dostane uživatel na seznam svých partnerů, se kterými umí následně bezpečně zřídit komunikační kanál a může s nimi v šifrované formě komunikovat. Na obrazovce počítače nebo mobilního telefonu vidí i dostupnost všech uživatelů (tzv. 'presence status'). Hlasový a datový provoz je směrován přes server bezpečnou formou, server za žádných okolností není schopen dešifrovat probíhající komunikaci. Všechny bezpečnostní klíče pro komunikaci se generují vždy na straně koncové aplikace v mobilním telefonu nebo počítači. Server funguje jen jako směrovač provozu.

Uživatel může využívat službu bezpečné internetové telefonie (Secure VoIP), sestavovat řízené bezpečné konferenční hovory nebo si vyměňovat bezpečné okamžité správy nebo posílat obrazové správy.