Prověrka NBÚ

Datum: 14. 05. 2009

Od 02. 03. 2009 je e-signature s.r.o. držitelem Osvědčení Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ) v souladu s § 157 odst. 11 zákona č. 412/2005 Sb., vydaného podle § 62 odst. 1 zákona č. 148/1998 Sb., které jej opravňuje k práci s utajovanými informacemi do stupně utajení VYHRAZENÉ.

Pracovníci naší společnosti jsou držiteli platných osvědčení NBÚ pro seznamování se s utajovanými informacemi do stupně utajení TAJNÉ a VYHRAZENÉ.

Obě uvedené skutečnosti nám umožňují účastnit se vybraných výběrových řízení a realizovat zakázky, na které se vztahují legislativní požadavky z oblasti ochrany utajovaných informací. Současně vám poskytují dodatečnou státem proklamovanou garanci naší ekonomické stability, bezpečnostní spolehlivosti a schopnosti zabezpečit ochranu vašich informací.