ARDACO v projektu EU SECRICOM

Datum: 04. 06. 2009

Projekt SECRICOM (Seamless Commmunication for Crisis Management) se realizuje v rámci programu FP7 Evropské komise. Konzorcium 13 partnerů z Velké Británie, Slovenska, Polska, Španělska, Německa, Lucemburska, Rakouska a Francie spolupracuje na koncepci komunikačního systému, na výzkumných a produktových úlohách.

Cílem projektu je nabídnout komplexní systém vhodný na nasazení v záchranných a bezpečnostních složkách členských zemí EU. ARDACO v projektu vykonáva funkci technického koordinátora. Podílelo sa na vypracovaní a obhajobě projektu. Z technických úloh má ARDACO na starosti významnou část komunikačních funkcí systému a integraci. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropských společenství sumou € 8 606 791.

www.secricom.eu